Elrom Studios

שירותי תרגום

,כשלמילים יש משמעות
התרגום חייב להיות מקצועי

 • YouTube
 • Facebook Social Icon
 • LinkedIn Elrom PerfectVoices

חיפשתם לעבוד באולפני אלרום? 
צלצלו למזכירות: 0737151222

אולפני אלרום עם נסיון של מעל 30 שנה מספקת שירותי תרגום בדגש על איכות, דיוק ומקצועיות השפה.

לוקליזציה

הטמעת התוכן והנגשתו
 לשפת הקהל הרלוונטי
שלך

שירות

שירות ותמיכה SOS
מקיפים ומלאים ללקוחותינו
בתמלול וכתוביות

דיוק

תרגום מדוייק תוך כדי 
התחשבות בניב ובתרבות
המקומית

אמינות

עבודה עם הלקוחות
הגדולים בעולם כהוכחה
חברתית

בין לקוחותינו:

ניתן להתקשר או
לשלוח הודעה בוואטסאפ

מספר טלפון:
054-686-9468 

 • YouTube
 • Facebook Social Icon
 • LinkedIn Elrom PerfectVoices

מינימום 80 עמודים לפרוייקט

למידע נוסף נא להשאיר פרטים

פרוייקטים שלנו:

אולפני אלרום

מחברים אותך ללקוחות שלך

כל סוגי התרגום במקום אחד

 • תרגום כללי

 • תרגום משפטי

 • תרגום לומדות

 • תרגום רפואי

 • תרגום טכני

 • תרגום מקצועי

 • תרגום מסמכים

 • תרגום אתרים

 • תרגום סרטי תדמית

שירותים נוספים

קריינות

קריינות לסרטי תדמית 
ופרסומות עם אפשרות לשמיעת 
דמו 

דיבוב

דיבוב לסרטים וסרטונים
עם מגוון רחב של קולות 
באיכות גבוהה

כתוביות

הפקת כתוביות לסרטים וסרטונים
באיכות הגבוהה 
ביותר

תמלול

שירותי תמלול הקלטות
וסרטונים לצרכים שיווקיים
ומשפטיים

 

למידע נוסף נא להשאיר פרטים
 • LinkedIn Elrom PerfectVoices

5 Druyanov St.

Tel Aviv 63143 Israel

ניתן להתקשר או
לשלוח הודעה בוואטסאפ